Hos JB Recycling arbejder vi ud fra forskellige forståelser af bæredygtighed.

Denne side er under opbygning


Bæredygtigt miljø

Grundstenen bag virksomheden bygger på et ønske om at fremme et bæredygtigt miljø på baggrund af en bæredygtig økonomi. Dette kommer til udtryk i den primære arbejdsopgave, ved at vi arbejder på at fjerne en enorm mængde opmaganiseret affald og mulig miljømæssig katastrofe fra overtaget konkursbo.

Det ses også i den daglige drift ved at være en del af overvejelserne bag udførelsen af vores projekter, sortering, nedbrydning og udvikling af løsninger på de sær- og nicheopgaver vi varetager.


Ressourceudnyttelse

Vi arbejder på at udnytte og genvinde de tilstedeværende ressourcer på pladsen til glæde for såvel miljøet som det æstetiske udtryk for virksomheden og nærområdet.


Derudover er det et et stort fokuspunkt at skabe genanvendelse for så mange af de indkomne materialer som muligt og derved undgå deponi.

Det er et mål at 95% af de modtagede og opbevarede ressourcer genanvendes eller videresendes til anden aktør til genvinding.


Vi søger en konstant forbedring af teknikker, arbejdsmetoder og materiel med henblik på at nedbringe energiforbruget så meget som muligt. 

Samfundsansvarlighed

For at sikre øget, kontinuerlig bæredygtighed i fremtiden er det vigtigt at fokusere på nye tankemåder i form af en mere cirkulær økonomi. Her ses maksimal genvinding og udnyttelse af ressourcer som ét af de vigtigste grundidéer. 

Vi er meget bevidste om vores andel i og betydning for den cirkulære økonomi. Jo højere vores udnyttelsesprocent er, jo bedre er det for både samfundsøkonomi og miljø.

Der foreligger også et ansvar overfor lokalmiljøet. Vi overtager et konkursbo med store mængder affald liggende omkring, med betydelige gener for lokalmiljøet. Blandt de vigtigste opgaver er at nedbringe disse gener, bl.a. ved bygning af støjvold - men særligt ved at sortere og fjerne opmaganiseret affald.


Transparens og overblik

Udover at have gennemført Indsamleruddannelsen, er JB Recycling ApS medlem af Affaldsregisteret. Derudover er vi registreret hos Miljøstyrelsen som dækindsamlingsvirksomhed samt har en fyldestgørende miljøgodkendelse og ISO-certificering.

Dette sikrer både transparens og overblik for os såvel som for kunder og fremtidige samarbejdspartnere. Herved sikres at de indsamlede ressourcer genanvendes og udnyttes, frem for deponi.