PROJECTS

Recycle with JB Recycling Aps / Projects

Erfaringen og kompetencerne blandt medarbejderne udmønter sig i at kunne opfylde et utal af forskellige opgaver indenfor mange områder. Det drejer sig både om specialopgaver og om mere gængse opgaver. Ingen opgave er for lille eller for stor.

De forskellige opgaver tæller eksempelvis:

  • Nedbrydning
  • Indsamling og bearbejdning af jern og metal
  • Skæring af jern/metal, enten på egen plads eller ved projekter
  • Nedtagning af fabriksanlæg
  • Neddeling og sortering af diverse affaldsfraktioner, fx kobber, glas, aluminium
  • Sortering og bearbejdelse af selv de mindste fraktioner som fx zinkstøv
  • Opbevaring og destruktion af airbags
  • Miljøbearbejdelse af forskellige køretøjer
  • Neddeling og sortering af e-waste

Galleri fra forskellige opgaver